Medya Yöneticilerinin İş tatmin Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Malatya Örneği


Karaca M., Biçkes D. M., Çakı C., Karaduman G.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.5, no.2, pp.969-990, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier