Turist Rehberlerinin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifine İlişkin Bilgileri: Akademisyenlerin ve Bilimsel Araştırmaların Perspektifinden Bir Değerlendirme


DÜZ B., SEZGİN E.

Uluslararası Ayasofya Sempozyumu II, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2022, pp.619-672

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.619-672
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Turist rehberlerinin algılarına göre turlarda anlattıkları bazı bilgiler az sayıda turist rehbertarafından bilinmektedir. Bu nedenle turist rehberlermeslektalarına rekabet üstünlüü salamak iin diğer rehberlerin bilmediği bilgilerkendturlarında anlatmak istemektedir. Resmverilere göre Türkiye’nin en çok ziyaret edilen yapılarından birolan Ayasofya, turist rehberlerarasında rekabetin yaandıı yerlerden biridir. Ayrıca, alanyazında turist rehberlerinin turistlere doru bilgiler anlatması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye’dekyasal mevzuat da turist rehberlerinin gerçek dıı beyanda bulunmasını “etik dıı” olarak tanımlayarak; karılıında “kınama cezası” verilmesgerektiğinbildirmiştir. Dolayısıyla, az sayıda turist rehberitarafından bilinen Ayasofya’ya ilişkin bilgiler önemlidir, ancak bu bilgilerin doru olması gerekmektedir. Bilgilerin doruluunun salanması iin akademik çevreler ve bilimsel aratırmalar önemlbir referanstır.

Bu çalımada, az sayıda turist rehbertarafından bilinen Ayasofya hakkındakbilgilerin ortaya çıkarılması ve bilgilerin “bilimsellik” açısından deerlendirilmesamaçlanmaktadır. Bu çalımada 7 turist rehberinin Ayasofya turunda gözlem yapılmı; ardından Ayasofya konusunda “uzman” kabul edilen 42 turist rehberiyle görüülmütür. Ortaya çıkan 77 bilgiye ilişkin konuyla ilgilçalımaları bulunan akademisyenlerin görüleralınmış ve bilgilerin bilimsel aratırmalardakkarılıkları deerlendirilmiştir. 77 bilgiden 26’sının bilimsel açıdan teyit edilebildiği tespit edilmiştir. Son olarak, aratırmanın sonuçları dorultusunda Ayasofya’da tur yapan turist rehberlerve aratırmacılar iin öneriler sunulmutur.