Bazı betonların gama radyasyonu zayıflatma özelliklerinin incelenmesi


SARIKAYA H., ALTINDAĞ R., AKKURT İ., GÜNOĞLU K., ÖNCÜ KAYA E. M., BEKTAŞ TÜRKMEN N.

LUMİDOZ-V Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)