INTERCULTURAL INTERACTIONS THROUGH THE TARGET LANGUAGE IN FOREIGN LANGUAGE COURSES


Creative Commons License

Çakır M., İnal E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE RESEARCHES, vol.7, no.1, pp.33-44, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT Learning and teaching a foreign/second language involves some dynamics within itself. The cultural dimension of the language is important as well as the grammatical elements such as grammar rules and vocabulary. Language and culture are two social elements that cannot be separated from each other. In addition to the target language and relevant culture, it is important to consider the age and cultural background of language learners, as well as the context, needs, and motivation for learning. Furthermore, the learning environment, the teacher's emphasis on intercultural interactions, and its inclusion in the curriculum are crucial considerations when teaching foreign or second languages. As a matter of fact, concepts such as culture, cultural interaction, acculturation, cultural competence are directly focused on in language learning processes. These concepts have an impact on language teaching procedures and are influenced by language teaching procedures. In this paper, it is asserted that the culture associated with the language being studied holds a significant role in the acquisition of said language. The concepts that have been constructed within the cultural sphere of the language have been determined and linked to procedures for language instruction. The framework is based on interactions made through the target language and highlights important considerations that should be taken into account. Within the scope of foreign language lessons, it is crucial to pay attention to these issues. In this qualitative research study, document analysis was used to present a conceptual framework of cultural interaction and communication in foreign language lessons. In addition, the acquisition of cultural competence is emphasized within the framework of this concept, accompanied by suggestions. Keywords: Target language, interaction, second language, interculturality, foreign language 

Yabancı/ikinci dil öğrenmek ve öğretmek kendi içinde bazı dinamikleri barındırmaktadır. Yalnızca dil bilgisi ya da kelime öğretimi gibi gramatik unsurların yanı sıra dilin kültür boyutu da önem arz etmektedir. Dil ve kültür birbirinden ayrı düşünülemez iki toplumsal unsurdur. Erek dil ve ilgili kültür başta olmak üzere, hangi yaştan, kültürden kişilerin o dili öğrendiği, hangi kapsamda ve ihtiyaçlarla motivasyon elde ettiği önemlidir. Ayrıca öğrenenin nasıl bir ortamda öğrenme deneyimi yaşadığı, öğretenin kültürlerarası etkileşimleri ne derece önemsediği ve buna öğrenme ortamında ne şekilde yer verdiği de yabancı dil veya ikinci dil öğretiminde önemli konulardır. Nitekim kültür, kültürel etkileşim, kültürleme, kültürleşme, kültürel yeterlilik gibi kavramlar doğrudan dil öğrenme süreçlerinin odağında yer almaktadır. Bu kavramlar, dil öğretimi süreçlerini etkilemekte ve dil öğretimi süreçlerinden etkilenmektedir. Bu araştırmada öğrenilen dilin kültürünün o dilin öğrenilmesinde önemli bir yere sahip olduğu düşüncesinden hareketle, dilin kültür dairesi etrafında şekillenen kavramlar tanımlanarak dil öğretimi süreçleriyle ilişkilendirilmiştir. Nitel araştırma deseninde doküman analizi ile hazırlanan bu çalışmada yabancı dil derslerinde erek dil üzerinden yapılan etkileşimlerden hareketle kültürel etkileşim ve iletişime dair kavramsal çerçeve sunularak, yabancı dil dersleri kapsamında özen gösterilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Ayrıca kültürel yeterlilik kavramı çerçevesinde söz konusu yeterliliğin kazanımının önemi vurgulanarak bazı önerilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Erek dil, etkileşim, ikinci dil, kültürlerarasılık, yabancı dil