Kimya öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik algıları: İzmir ili örneği


Feyzioğlu B., Demirdağ B., Ateş Çobanoğlu A., Çobanoğlu I., Altun E. H., Akyildiz M.

ELEMENTARY EDUCATION ONLINE, vol.10, no.3, pp.1208-1226, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: ELEMENTARY EDUCATION ONLINE
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1208-1226
  • Anadolu University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı kurama göre hazırlanan kimya ders programının uygulanmaya başlandığı ortaöğretim kurumlarında laboratuvarın ne kadar etkili kullanıldığını, yenilenen ders programına laboratuvar öğrenme ortamının ve öğretmenlerin ne kadar hazırlıklı olduklarını öğrencilerin görüşleriyle belirlemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında İzmir ilinde kimya dersi alan, farklı okul türleri ve sınıf düzeylerinde yer alan 2289 ortaöğretim öğrencisine “Kişisel Bilgi Formu” ve “Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Görüş Anketi” (LUYA) uygulanmıştır. Öğrenciler, genelde haftalık ders programında deney için özel ders saati ayrılmadığını, deney ile ilgili önceden bilgilendirilmediklerini, öğretmenin deney adımlarının tümünü denetlediğini ancak değerlendirmede laboratuvar uygulamalarına yer verilmediğini belirtmişlerdir. Buna karşın yapılan deneylerin ders süresince işlenen konuya uygun olduğunu, deneyi bilerek yaptıklarını, güvenlik önlemlerinin alındığı ortamda uygulamaların yapıldığını ve deney sonucunun öğretmenle beraber değerlendirildiğini belirtmişlerdir. Veriler okul türü, sınıf türü ve cinsiyete göre analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.