Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflas Kanunu nda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu


AKKAYA T.

Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, vol.2, no.3, pp.661-684, 2006 (Peer-Reviewed Journal)