2018 Yılında Uygulanan Sigorta Prim Teşvikleri Üzerine Düşünceler”, Anadolu üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:19, S. 4, 2019, 221-240


ORAL A. İ.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.4, pp.221-240, 2019 (Peer-Reviewed Journal)