Gümrük Denetimi Türkiye Uygulamalarının Analizi


ÜYÜMEZ M. E., GÜLTEKİN R.

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.8, no.14, pp.343-365, 2016 (Peer-Reviewed Journal)