Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Devri, Devir Sınırlamaları ve Özellikle Yasal İntikallerde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar


BOZKURT T.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu (15 Ekim 2020), pp.363-422, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)