Uluslararası öğrencilerin kültürel uyum sürecine yönelik tasarım tabanlı araştırma yaklaşımına dayalı Çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi


Creative Commons License

Coşkunserçe O., Erişti S. D.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, no.1, pp.83-104, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.17943/etku.288489
  • Journal Name: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.83-104
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma; uluslararası öğrencilerin Türk kültürüne ve çevreye uyum sürecinde kullanılabilecek bir çevrimiçi sistemden içerik beklentilerinin belirlenmesi, bu çevrimiçi sistemin tasarlanması ve hazırlanan çevrimiçi sistemin etkililiğinin uluslararası öğrencilerin görüşlerine göre geliştirilmesi olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır. ERA-191 kodlu “Dijital Teknoloji ve Kültürel Entegrasyon” dersi kapsamında dört uluslararası öğrenci katılımı ile yapılan odak grup görüşmelerinde, Türk kültürüne ve çevreye uyum süreçlerinde kullanılabilecek bir çevrimiçi sistem hakkındaki içerik beklentileri belirlenmiştir. Daha sonra ders kapsamında dört uluslararası öğrenci ile çevrimiçi içerik geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılımı sağlanan dört uluslararası öğrenci Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. Araştırmada yöntem olarak tasarım tabanlı araştırma modeli katılımcı tasarım yaklaşımı çerçevesinde işe koşulmuştur. Özellikle hedef kitle odaklı tasarım çalışmalarında tasarım tabanlı araştırma modelinin kullanılması uygun bulunmaktadır. Tasarım sürecine hedef kitlenin dahil edilmesi, tasarımın hedef kitlenin beklentilerine uygun olarak yapılmasını mümkün kılmaktadır. Katılımcı tasarımcı yaklaşımının uygulanması ile hedef kitleyi oluşturan uluslararası öğrencilerin araştırma sürecine daha etkin katılımı sağlanmıştır. Çevrimiçi sistemin etkililiğinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmadan elde edilen bulgulara göre çevrimiçi sistemi kullanan uluslararası öğrencilerin içerik beklentilerinin tamamen karşılandığı belirlenmiştir. Bu durum, çevrimiçi sistem ile uluslararası öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetinin etkili olduğunu göstermektedir.