Açıköğretim Sisteminde öğrenenlerin canlı derslere ilişkin görüşleri


Creative Commons License

Öztürk Ö., Erorta Ö., Güler E., Uğurhan Y. Z. C.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.337-355, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bir çevrimiçi öğrenme ortamı olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin Anadolum eKampüs platformunda öğrenenlere sunulan malzemelerden biri olarak canlı dersler, öğretim elemanının, dersin kitabı üzerinden hazırladığı, görsel-işitsel biçimde sunumunu gerçekleştirdiği ve öğrenenlerden gelen sorulara eşzamanlı olarak yanıt verdiği öğrenme malzemesini temsil etmektedir. Yaklaşık olarak 45 ile 60 dakika arasında süren canlı derslerde konu anlatımı, soru-cevap ile konu tekrarı etkinlikleri yürütülmekte ve öğrenenler sorularına etkileşimli bir biçimde yanıt alabilmektedir. Bu çalışmada nicel araştırma yönteminin kesitsel tarama modelinden faydalanılmıştır. Çalışmada Açıköğretim Sisteminde kayıtlı olan ve canlı ders öğrenme malzemesini en az bir kez kullanmış açık ve uzaktan öğrenenlerin canlı derslere ilişkin görüşleri incelenmiştir. 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde Açıköğretim Sisteminde 566 ders, 12 haftalık bir sürede başarıyla yürütülmüştür. Dolayısıyla inceleme aralığı, gerçekleştirilen 12 haftalık canlı ders etkinlikleriyle sınırlı tutulmuştur. Çalışmada söz konusu dönemin sonunda gerçekleştirilen canlı ders memnuniyet anketi verisi kullanılmıştır. Sonuç olarak canlı ders etkinliklerine gün ve saatinde katılan, canlı derslerin hafta içi akşam saatinde olmasını tercih eden, telafi derslerinin hafta sonu olmasını isteyen ve telafi gün-saat duyurularına erişmede sorun yaşamayan öğrenenlerin canlı derslere ilişkin memnuniyet düzeylerinin olumlu yönde oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.