Borsa İstanbul da İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Ölçülmesi


KOÇYİĞİT M. M.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.15, no.57, pp.429-439, 2016 (Peer-Reviewed Journal)