Modern Uluslararası Hukukta Roma Hukuku Argümanları İşgal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Argument from Roman Law in Current International Law Occupation and Acquisitive Prescription ÇEVİRİSİ


KARAKOCALI A.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)