Yeni Bir Hikmetler Mecmuası Münasebetiyle Yesevî Çalışmaları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme ve İbrahim Kıssası


TULUM M. M.

İSTANBUL ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI TÜRK DILI VE EDEBIYATI DERGISI (TÜDED), vol.30, pp.499-516, 2003 (Peer-Reviewed Journal)