Kadına Yönelik Şiddet Neden Bir Halk Sağlığı Problemidir?


GÖNÇ ŞAVRAN T.

So-Sa Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni (HASUDER, Halk Sağlığı Umanları Derneği), no.4, pp.29-36, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)