Sravneniye prirodno-landshaftnogo koda v russkoy i turetskoy lingvokulturah: Gora i Les


SARAÇ H.

21. Mejdunarodnaya naucnaya konfensiya studentov, aspirantov i molodıh ucenıh ’xxLomonosov’xx, Moskva, Russia, 7 - 14 April 2014, pp.507-514

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Moskva
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.507-514
  • Anadolu University Affiliated: Yes