Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi Türkiye üzerine


BAŞAR S., TEMURLENK M. S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, 2007 (Peer-Reviewed Journal)