Tripadvisor’da Türk Hava Yolları için Yapılan Değerlendirmelerin İncelenmesi


GÜNGÖR O., YÜCEL GÜNGÖR M., DOĞAN S.

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 27 - 29 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Anadolu University Affiliated: No