Yetişkinlere Eğitim Hizmeti Veren Beldeevlerinde Öğreticilerin Profili ve Yaşamboyu Eğitime Yönelik Görüş ve Gözlemleri


Candemir Ö., Demiray E., Ulutak İ.

Eğitim ve Öğretim araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.26-38, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.26-38
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşam boyu eğitim, bireylerin ihtiyaçlarını gözeterek örgün veya yaygın eğitim yoluyla gerçekleştirilebilen, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın yanında onları topluma da kazandırmayı amaçlayan bir eğitim etkinliğidir. Yaşam boyu eğitim kavramı beraberinde “yaşam boyu eğitim öğretmeni” kavramını da getirmiştir. Bu öğreticilerden yaşam boyu eğitimin amaç ve yöntemlerini uygulayabilen yeterli bireyler olmaları beklenmektedir. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan ve çalışan Beldeevleri, yaşam boyu eğitim kapsamında, çocuk, genç ve yetişkinlere hobi düzeyinden meslek edindirmeye çok geniş bir yelpazede eğitim olanağı sunmaktadır. Eskişehir ilinde 2017 yılı itibariyle Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan 23 Beldeevi bulunmaktadır. Beldeevlerindeki öğretici gereksinimi, Halk Eğitim Merkezinden, Beldeevinin kendi kadrosundan, müftülüklerden veya gönüllü öğreticilerden karşılanmaktadır. Yetişkinlere yönelik kurslarda görev alan öğreticilerin demografik özellikleri ve yaşam boyu eğitime yönelik görüş ve gözlemleri bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 23 Beldeevinde görev yapan 69 öğreticiye görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 25 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenilmiş ve “SPSS 23” istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Beldeevleri, yetişkin eğitimi, yaşam boyu eğitim öğretmeni.