WOMEN ACCOUNTANTS IN(UN)VISIBLE HEROES OF NUMBERS: AN EXPLORATIVE STUDY IN ESKİŞEHİR


Selimoğlu S. K., Cengiz A. A., Özdemir A., Yalı B., Yiğit M.

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.20, no.60, pp.1-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 60
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-17
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to examine the difficulties experienced by accountant women and how they cope with difficulties. In this context, why it is hard to be a woman in this masculine defined profession, was examined by gender theories. Then, the numbers of women in the profession were examined and it was found that the number of women in this profession would increase in the future. Theoretical knowledge and the position of women in the profession have been reviewed in numbers and the perceptions of four (4) female accountants operating in Eskişehir were interviewed with qualitative research method. Although women think that there is no discrimination between men and women in the accounting profession, they are aware of their disadvantage in reaching customers and participating in social networks. Partnership building is not preferred due to generalized distrust. On the other hand, female participants explained the result of not being at the level of management with the prominent maternity roles of women. It is important to continue empirical research with the findings obtained.
Bu çalışma muhasebeci kadınların deneyimledikleri zorlukları, zorluklarla nasıl baş ettiklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilk olarak maskülen özelliklerle tanımlanan bu meslekte kadın olmanın neden zor olduğu toplumsal cinsiyet kuramlarıyla irdelenmiştir. Ardından meslekte kadın rakamları incelenmiş, gelecekte bu meslekte kadın olanlarının sayısının artacağı bilgisi bulgulanmıştır. Kuramsal bilgi ve kadınların meslekteki konumu rakamlarla gözden geçirilerek nitel bir araştırma ile Eskişehir’de faaliyet gösteren dört (4) kadın muhasebeci ile görüşme yöntemiyle veri toplanmıştır. Kadınlar, muhasebe mesleğinde kadın-erkek ayrımının olmadığını düşünmelerine rağmen, müşterilere ulaşma, sosyal ağlara katılma noktasında dezavantajlı durumlarının farkındadırlar. Ortaklık kurma ise genel güvensizlik nedeniyle çok tercih edilmemektedir. Yönetim seviyelerinde olmama sonucunu ise kadın katılımcılar kadınların öne çıkan annelik rolleriyle açıklamışlardır. Elde edilen bulgular ile ampirik araştırmaların devam etmesi önemlidir.