Etkileşim eşdeğerliği kuramı: alanyazındaki araştırmalar ve öneriler


Saykılı A.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.92-104, 2019 (Peer-Reviewed Journal)