Sağlık Hizmetlerinde Hastaların Kalite Algılarının Değerlendirilmesi


DENİZ N., BÜYÜK K.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2017 (Peer-Reviewed Journal)