İşletmelerde Özümseme Kapasitesi ile İşletme Performansı İlişkisi: ESO Araştırması


GEYLAN A., BARAZ A. B.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.9, no.4, 2017 (Peer-Reviewed Journal)