21. Yüzyılın Sosyal Güvenlik Sorunu Olarak Evsizleri Konu Alan Reklam Kampanyaları Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme


Karaca M., Gazi M. A., Çakı C.

THE JOURNAL OF THE FACULTY OF COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY OF AKDENIZ, vol.32, no.32, pp.505-527, 2019 (Peer-Reviewed Journal)