Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi


FIRAT M., KABAKÇI YURDAKUL I., ERSOY A.

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.2, no.1, pp.65-86, 2014 (Peer-Reviewed Journal)