Nordik Ülkeleri Spot Elektirik Piyasalarında Şokların Geçiciliği Dalgacık Durağanlık Yaklaşımı


YILDIRIM S., KOSTAKOĞLU S. F., TEMİZEL F.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.11, no.2, pp.251-268, 2016 (Peer-Reviewed Journal)