Ahmed Dursun Natıki nin Mantık Bilimi İle İlgili Bir Şiiri Üzerine


ERKAL A.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.7, no.3, pp.1177-1187, 2012 (Peer-Reviewed Journal)