Kooperatif İşletmelerin Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmayı Gerçekleştirmede Başarı Sağlamasında Etkili Olan Faktörler ve Bu Faktörlerin Kooperatif İşletmeciliği Açısından Ele Alınması


Turan N.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.4, no.2, pp.83-101, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)