Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri Pre Service Teachers Opinions Regarding Using Films in Social Studies Education 2011 2 1 115 134 27 05 2011


ÇENGELCİ T., KAYA E.

Journal of Social Studies Education Research, vol.2, no.1, pp.115-134, 2011 (Peer-Reviewed Journal)