BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAHA İLİŞKİN YARGITAY VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI İLE 7251 SAYILI KANUNLA HMK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE İSTİNAFTA ISLAH VE TALEP SONUCUNUN ARTIRILMASI SORUNU


AKKAYA T.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.73, no.1, pp.1-49, 2024 (Peer-Reviewed Journal)