Nicola Vicentino and Microtonal Keyboard


Creative Commons License

Basmacıoğlu A. B.

A.Ü. Devlet Konservatuvarı I. Çalgı Yapım Öğrenci Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 07 June 2023, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Nicola Vicentino 1530’larda antik Yunan müziğini araştırmaya başlamış, 1555’de yayımladığı “Modern Pratiğe Uyarlanmış Antik Müzik” çalışmasında mikro aralıkları kendi çağındaki müzikle bağdaştırmış, teorilerinin net bir şekilde uygulanabileceği bir de klavye tasarlamıştır. Bir oktavı standart yerleşim sınırlarını aşmadan, (geliştirilmiş) geleneksel düzende 36 tuşa paylaştıran bu klavye yapısı sayısız çalışmaya ilham vermiş, neredeyse yarım bin yıl sonra hala temel ve sorunsuz bir tasarım olarak güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmada çalgı yapımı bağlamında Vicentino’nun klavyesiyle birlikte daha sonraki tasarımlara, akort sistemlerine (tamperamanlar) ve teorik açıdan mikrotonalitedeki başlıca kavramlara değinilecektir.