Doğrudan Dış Yatırımların Yatırımcı Ülke Ekonomisine Etkileri


SUBAŞI ERTEKİN M.

Ayfon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.2, no.1, 2000 (Peer-Reviewed Journal)