Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile Kaygı ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi


GÖNÜLDAŞ H., GÜMÜŞKAYA Ö.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.19-43, 2022 (Peer-Reviewed Journal)