Örgütsel Toplumsallaşma Sürecinde Mentorluk ve Mentor’un Yeri ve Önemi:Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlileri Üzerine Bir İnceleme


Özkalp E., KIREL A. Ç., SUNGUR TAŞDEMİR Z., CENGİZ A. A.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006 (Peer-Reviewed Journal)