Sağlık iletişimi kampanyalarında sosyal medya reklamları kullanımı: İnme farkındalığı konulu bir örnek olay.


YILDIZ S.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, no.1, pp.103-122, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier