Sıfır Atık Yönetimi Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Büyükşehirler Örneği


SARAÇ B., GÜNDOĞDU H. G., AYTEKİN A.

Politik ekonomik kuram (Online), vol.7, pp.238-256, 2023 (Peer-Reviewed Journal)