Konut Finansmanı Sözleşmeleri Kapsamında Tahsil Olunan Yeniden Yapılandırma Ücretinin Tüketici Hukuku Bakımından Yasal Dayanağının İncelenmesi


KARAKOCALI A.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, 2015 (Peer-Reviewed Journal)