The Minority Shareholders’ Right to Request General Meeting in Joint Stock Companies


Creative Commons License

Dolar N. F.

Adalet Dergisi , no.65, pp.585-605, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Adalet Dergisi
  • Page Numbers: pp.585-605
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Majority principle prevails in joint stock companies as they consist of various shareholders. Majority principle fundamentally applies to general meetings. In this context, general meeting resolutions are made in accordance with the will of the majority (TCC 418/2). On the other hand, rigorous execution of this principle may cause problems. For that reason, a number of regulations -the leading one of which is the minority shareholder rights- were made to alleviate such issues. One of the stipulated regulations is the minority shareholders’ right to request general meeting. The mentioned right of the minority shareholders is regulated under articles 411 and 412 of Turkish Commercial Code. The articles which fomented trouble and occasionally prevented the exercise of the right thereof of Law no. 6762 were revaluated by the lawmaker.

In this study, the minority shareholders’ right to request general meeting in joint stock companies is analysed by comparing abrogated and current provisions in the views in doctrine and Court of Cassation’s jurisprudence.

Anonim şirketler, kural olarak çok sayıda pay sahibini bünyesinde barındırır. Bunun sonucu olarak anonim şirketlerde çoğunluk ilkesi geçerlidir. Çoğunluk ilkesi esasen genel kurul kararlarının alınmasında geçerli olan bir ilkedir. Bu kapsamda genel kurul kararları, kural olarak çoğunluğun iradesine uygun olarak alınır (TTK m. 418/2). Ancak bu ilkenin katı bir biçimde uygulanması bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Tam da bu nedenle kanun koyucu, çoğunluk ilkesinin neden olduğu sakıncaları törpülemek amacıyla bir takım düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin başında da azınlık hakları gelmektedir. Kanun koyucunun belirtilen sebeplerle düzenlediği azınlık haklarından birisi de anonim şirketlerde azınlığın genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep hakkıdır. Azınlığın bu hakkı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 411 ve 412’nci maddelerinde düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanun uygulamasında birçok soruna neden olan ve hatta bazen azınlığın bu hakkını kullanmasına engel olan hükümler, kanun koyucu tarafından yeniden ele alınmıştır.

Bu çalışmada azınlığın genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep hakkı, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları dikkate alınmak suretiyle eski ve yeni hükümler karşılaştırılarak incelenmiştir.