İktisadi Büyümenin Demokratikleşmeye Etkisi üzerine bir Araştırma


SELÇUK G. N., BAŞAR S.

Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)