VERGİ İNCELEMESİNİN AMAÇLARI VE BU AMAÇLARA İLİŞKİN SORUNLAR NELERDİR?: BİR DURUM ÇALIŞMASI


Üyümez M. E., Yılmaz A. O., Ünlüer S.

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.16, pp.432-452, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier