İstihdam Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Etkisi Kadın ve Erkeklerde Aynı mı? 2004 ve 2013 Hane Halkı İşgücü Anketleri Üzerinden Bir Analiz


AKGÜL T., ETCİ H.

EKONOMİ ve YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.114-130, 2017 (Peer-Reviewed Journal)