Türk Sineması Tarihyazımında İki Kaynak ve Türk Sineması Tarihyazımının Vurgu Noktaları


Creative Commons License

Okumuş F.

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.79-102, 2013 (Peer-Reviewed Journal)