Psychological Well-being


Creative Commons License

Şener E. (Editor), Er Vargün G. (Editor), Yılmaz C. (Editor)

Nobel Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Mutluluk ve esenlik konusundaki çalışmalar, insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Geçen yüzyılda ağırlıklı olarak olumsuz davranışlara ve patolojilere odaklanan psikoloji biliminde son yıllarda psikolojik iyi oluşu anlamaya yönelik artan bir ilgi söz konusudur. Bu dönüşüm sürecinde konuyla ilgili kuramsal yaklaşımlar ve bilimsel bilgiler giderek zenginleşmektedir. Bu çerçevede kitabımızın temel amacı, psikolojik iyi oluşla ilgili temel ve güncel konuların ele alındığı bilimsel bir başvuru kaynağı oluşturmaktır. Ulusal literatürde psikolojik iyi oluş ile ilgili çeviri kitaplar dışında özgün bir kitabın yer almaması, kitabımızın çıkış noktalarından birini oluşturmaktadır. Psikolojik İyi Oluş kitabımız üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda, psikolojik iyi oluşun tanımı, kuramsal temelleri ve ölçümüne ilişkin bilgiler yer almaktadır. İkinci kısımda, bireyin psikolojik iyi oluşunu etkileyebilecek sosyal ve kültürel bağlamlara odaklanılmaktadır. Bu kısımda sırasıyla aile ilişkileri, romantik ilişkiler, akran ilişkileri, çalışma yaşamı ve kültür bağlamında psikolojik iyi oluşu derinlemesine irdeleyen bölümler yer almaktadır. Üçüncü kısımda ise insan yaşamının farklı yönlerinin psikolojik iyi oluş ile bağlantısını inceleyen seçme konulara yer verilmiştir. Bu kısımda ise sırasıyla kişilik, motivasyon, duygu düzenleme becerileri, maneviyat, sağlık, spor, teknoloji kullanımı, çevre ve mevsimsellik ile psikolojik iyilik hâli arasındaki ilişkileri inceleyen bölümler yer almakta olup bölüm, psikolojik iyi oluşu desteklemeye yönelik müdahale programlarının okurlara aktarılmasıyla tamamlanmaktadır. Kitabımız; sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında öğrenim gören lisans öğrencilerine, lisansüstü öğrencilere ve akademisyenlere yönelik başvuru niteliğinde bir kaynaktır. Aynı zamanda kitap, bu alanlarda ders kitabı olarak kullanılmaya da uygundur. Kitabımızın derslerdeki kullanımına ek olarak psikolojik sağlık alanında çalışan uzmanlar, yasa koyucular ve politika uygulayıcıları tarafından da ilgiyle karşılanacağını tahmin ediyoruz. Psikolojik iyi oluşu birçok farklı bağlamda inceleyen kitabımızın, günlük sorunlara çözüm yolları arayan ve kendini geliştirmeye istekli genel okuyucu kitlesi için de güçlü bir alternatif olacağını ümit ediyoruz. Keyifli okumalar dileriz. Cansu Yılmaz & Gamze Er Vargün & Esin Şener