Türkiye Muhasebe Standartlarının Faktoring Muhasebe İşlemlerine Etkileri ve Uygulamada İskontolu Faktoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi


Ekergil V., Kalıpçı Çağıran F.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.12, no.30, pp.213-236, 2016 (Peer-Reviewed Journal)