A Theoretical and Methodological Overview of The USA Conflict of Laws: Various Theory and Methods, II. Restatement and The Law to be Applied to Contracts


Creative Commons License

Aygün M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.129-170, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study has focused on some theoretic and methodological advancements having influences on the USA conflict of laws and applicable law to contract in II. Restatement. After the vested rights theory reflecting the characteristic features of I. Restatement (which is also called as classical system) is examined, the criticism directed to the USA classical conflict of laws and contemporary trends in the field and II. Restatement will be discussed. The regulations in the II. Restatement regarding the governing law of obligation relationships arisen from contracts can be suggested to be revolutionary with regards to the recent conflict of laws theory and methodology.

Bu çalışma, ABD kanunlar ihtilâfı hukukunu etkileyen bazı kuramsal ve metodolojik gelişmeler ile II. Restatement’ta sözleşmeye uygulanacak hukuk üzerine odaklanmıştır. I. Restatement’a karakteristik özelliğini yansıtan (klâsik sistem olarak da ifade edilen) kazanılmış haklar kuramı incelendikten sonra, klâsik ABD kanunlar ihtilâfı hukukuna yöneltilen eleştiriler ve bu alandaki çağdaş eğilimler ile II. Restatement üzerinde durulacaktır. Sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukuka ilişkin II. Restatement’ta yer alan düzenlemelerin, son dönem kanunlar ihtilâfı hukuku kuram ve metodolojisi açısından devrim niteliğinde olduğu söylenebilir.