GENEL LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

Şimşek Y., Altınkurt Y.

Journal of Theory and Practice in Education, vol.6, no.1, pp.36-49, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Journal of Theory and Practice in Education
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Educational research abstracts (ERA)
  • Page Numbers: pp.36-49
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, genel liselerde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi çerçevesinde iletişim özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2005–2006 eğitim-öğretim yılı Bahar Döneminde Kütahya il merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı genel liselerde görev yapan 121 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Altınkurt  (2003) tarafından geliştirilen “İletişim Anketi”   kullanılmıştır.  Öğretmenlerin görüşlerinin; cinsiyet, hizmet süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla ikili küme karşılaştırmalarında “Bağımsız Gruplar Arası t Testi”, ikiden fazla küme karşılaştırılmasında ise “Kruskal Wallis H” istatistik tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi çerçevesinde genel iletişim, etkili ileti gönderme, etkili dinleme, etkili dönüt sağlama özelliklerini belirleyen maddelerin çoğunluğunu sağladıkları görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin iletişim özelliklerinin cinsiyet ve hizmet süresi değişkenlerine göre bazı boyutlarda farklılaştığı belirlenmiştir.