Bir Kurumsal Girişimci Olarak Devlet: Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Bir Değerlendirme


YALÇINKAYA A., TAŞCI D.

Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.71-89, 2017 (Peer-Reviewed Journal)