İÇSEL MARKALAŞMA VE DUYGUSAL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA


GÖKDEMİR Ş. Ş., SEVER N. S.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.3, no.2, pp.130-150, 2018 (Peer-Reviewed Journal)