Tarihsel Anlatıda Kadının Side Turizmindeki Yeri: Bir Devrin Hikayesi


Toker A., Kaya S. Ç.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.34, no.3, pp.354-367, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma kapsamında Cumhuriyet Tarihi boyunca kadının Side turizmindeki yerini belirlemek amaçlanmaktadır. Turizmde kadın emeğinin durumunu anlamak bir araştırma gündemi olarak güncelliğini her zaman korumaktadır. Küresel turizmde işgücünün yarısından fazlasını kadınların karşıladığı düşünüldüğünde, kadın ve turizm ilişkisinin araştırılması önem taşımaktadır. Bu araştırmada da Türkiye turizminin en önemli bölgelerinden biri olan Side’de tarihsel süreçte kadının turizmdeki yeri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 2012-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Projesi çerçevesinde Side’de yapılan görüşme metinlerinin deşifrelerinden oluşan dokümanlar incelenmiş ve katılımcı anlatıları kronolojik bir akışla sunulmuştur. Araştırmanın sonuçları, Side turizminin kabul sürecinin kendi tarihsel bağlamı içerisinde özgün nitelikler taşıdığını, turizmi kabul sürecinde kültürün etkili olduğunu, Side turizminin öncülüğünü kadınların yaptığını göstermiştir. Ayrıca turizmin kitleselleşmesinin, kadınların sektördeki konumlarını değiştirdiği de ulaşılan sonuçlar arasındadır.