Başarılı Personel Seçim Yöntemi


KOPARAL C.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, 1983 (Peer-Reviewed Journal)